Umeak etxez etxe ibitzen dira goiz partean, eskea egiten, hemen bertakoa den kantua abestuz: "Agira-agirando" kanta. Euskaraz ez eze, gaztelerazko hasiera duen kantu bitxia da hau, inguruko herrietan ere ezagutzen ez dutena eta oraingoz jatorria non duen argitu gabe duena.

Honatx: "Agira-agirando/ aquí estamos cuatro/ cantaremos dos/ una limosnita/ por amor de dios./ Gaur egun ona/ bihar pazkoa/ etzi ezkontzen da/ gure atsoa./ Agira-magira, kukurruku/ oilarrak ontzik hautsi ttu/ haik patzeko dirue behau/ etxe hontan oilo bi/ bata bestea diru bi/ etxe hontako etxekoandrek/ ama birjina dirudi."

Atea jo, kanta hau abestu eta inor ateratzen ez bazen, garai batean beste kantu bat ere egiten zen: "Armarioan xague/ kontrarioan katue/ etxe hontako limosnakin/ eztu bela beteko zakue", eta ospa ate ondotik badaezpada. Gaur egun ez dute horrelakorik abesten.

Esan, azken 10 urtez honoztik, Santa Ageda Bezperako koplak kantatuz ere saiatzen direla umeak. Honen harira, iluntzean trikitilariekin eta txistulariekin kalejira egiteko ohitura hartu da, prestatutako kopla kantari.